Bestemmingsplan Drakentuin onherroepelijk

7 augustus '19

Eerder vertelde we je al over de bestemmingsplan procedure van de Drakentuin. Inmiddels heeft de raad het bestemmingsplan eind mei vastgesteld en is de bekendmaking ter inzage gelegd. De beroepstermijn is nu verstreken (er is geen bezwaar gemaakt) en daarmee is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden.