Starterslening De Drakentuin

24 januari '19

Wil je voor het eerst een woning kopen, maar kan je niet genoeg hypotheek krijgen om deze stap te zetten? Dan kom je misschien in aanmerking voor een Starterslening.

Aanvullende lening

De gemeente Baarn biedt een Starterslening, onder voorwaarden, aan om het starters makkelijker te maken op de woningmarkt. De Starterslening is een aanvullende lening bovenop de gewone (eerste) hypotheek. Deze aanvullende lening kan het gat overbruggen tussen de maximale hypotheek die een bank verstrekt en het bedrag dat nodig is om de eerste woning te kopen. De uitvoering van de Starterslening is in handen van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). SVn is de verstrekker van de lening en doet de financiële toetsing en afhandeling.

Voor wie is de starterslening?

De Starterslening is bedoeld voor aanvragers die voor het eerst een woning willen kopen. Maar er zijn nog meer vereisten om in aanmerking te komen voor de lening. De gemeente heeft de volgende voorwaarden vastgesteld:

  • De Starterslening geldt in Baarn alleen voor nieuwbouwwoningen die de gemeente daarvoor aanwijst. Wanneer bij een nieuwbouwproject de Starterslening van toepassing is, wordt dit in plaatselijke kranten aangekondigd.
  • U moet veertig jaar of jonger zijn op het moment van sluiting van de inschrijftermijn van het nieuwbouwproject.
  • U moet op het moment van de aanvraag voor een Starterslening minimaal drie jaar aaneengesloten een zelfstandige huurwoning in Baarn bewonen en/of minimaal drie jaar aaneengesloten inwonend zijn in Baarn (bijvoorbeeld bij ouders of op kamers).
  • Volgens de gemeentelijke verordening bedraagt de hoogte van de Starterslening maximaal 20% van de totale aankoopkosten van de woning, met een maximum van €37.500.
Waar vind ik meer informatie over de starterslening? Website Gemeente Baarn
Welke woningen komen er? Bekijk het woningaanbod