Update bestemmingsplan procedure Drakentuin

30 april '19

De Raad behandelt eind mei het bestemmingsplan. Indien er geen bezwaren worden ingediend verwachten we dat het bestemmingsplan van de Drakentuin medio juli onherroepelijk is.

Welstand

De plannen voor de Drakentuin worden binnenkort getoetst door Welstand. De welstand is een door de gemeenteraad benoemde onafhankelijke commissie die aan burgemeester en wethouders advies uitbrengt ten aanzien van de vraag of het uiterlijk of de plaatsing van een bouwwerk past in de omgeving. Nadat Welstand akkoord is met het plan gaat de Architect verder met het uitwerken van het definitief ontwerp.