Opgeleverd

Bestemmingsplan Elly J. Meijertuin onherroepelijk

7 augustus '19

Eerder vertelde we je al dat er geen zienswijzen waren op het bestemmingsplan van de Elly J. Meijrtuin. Inmiddels heeft de raad het bestemmingsplan eind mei vastgesteld en is de bekendmaking ter inzage gelegd. De beroepstermijn is nu verstreken (er is geen bezwaar gemaakt) en daarmee is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden. Binnenkort wordt ook de omgevingsvergunning aangevraagd.