Opgeleverd

Update bestemmingsplan procedure

21 maart '19

Goed nieuws! Er zijn geen zienswijzen op het bestemmingsplan van de Elly J. Meijertuin. De Raad behandelt eind mei het bestemmingsplan. We verwachten dat het bestemmingsplan van de Elly J. Meijertuin medio juli onherroepelijk is.

Welstand

De plannen voor de Elly J. Meijertuin zijn in eerste reactie positief getoetst door Welstand. De welstand is een door de gemeenteraad benoemde onafhankelijke commissie die aan burgemeester en wethouders advies uitbrengt ten aanzien van de vraag of het uiterlijk of de plaatsing van een bouwwerk past in de omgeving. Wij gaan met de architect verder met het uitwerken van het definitief ontwerp.